ที่พักแรมในการเที่ยวเขา

ทับเบิกฮิลล์ – ภูทับเบิก เพชรบูรณ์

bueghil

ทับเบิกภูฏาน รีสอร์ท – ภูทับเบิก เพชรบูรณ์

beugputan

บ้านชมดาว – ภูทับเบิก เพชรบูรณ์

ban_chomdaw

ภูนับดาว – ภูทับเบิก เพชรบูรณ์

pu_nubdaw

อิงฟ้าภูทับเบิก – ภูทับเบิก เพชรบูรณ์

ing_fha_phu_tub_beug